DSP Chromatography Agilent Technologies Beograd Srbija | DSP Chromatography
DSP_Chromatography
 
Agilent_technologies

8890 GC sistem

8890 GC sistem nastavlja Agilent-ovu tradiciju proizvodjača pouzdanih gasnih hromatografa sa najboljim performansama. Kao najfleksibilniji i najkonfigurabilniji sistem za gasnu hromatografiju, 8890 je rešenje za sve Vaše specifične zahteve. Kada su Vam rezultati kritični i sistem mora biti operativan, 8890 prevazilazi očekivanja, svaki put.

Inteligencija sistema 8890 omogućava udaljen pristup preko koga možete pratiti rad sistema od kuće, iz kancelarije ili bilo koje udaljene lokacije. Sistem ima mogućnost autonomnih ili provera na zahtev korisnika koje prate stanje sistema, upozoravaju Vas na moguće probleme i daju predloge kako da ih što pre rešite. Šesta generacija elektronske pneumatske kontrole omogućava autonomni dijagnostički test kao što je "leak check" i mogućnost zaštite od gasnih kontaminenata kao što su partikule, voda ili ulje - što sve poboljšava pouzdanos i dugovečnost sistema.

Info

"DSP Chromatography"

Dobro došli na home page "DSP Chromatography" - autorizovanog distributera lsca_208-gpc-secanalitičke opreme. Već više od dve decenije, u saradnji sa našim partnerima, trudimo se da nadjemo najadekvatnija instrumentalna rešenja za vaše analitičke potrebe. 

Naši partneri su: