Altium_International
 
Agilent_technologies

Vaya Raman

Agilent Vaya handheld Raman je spektrometar koji omogućava brzu i jednostavnu verifikaciju identiteta sirovih materijala, bez potrebe za uzorkovanjem. Od providih staklenih viala do braon papirnih vreća, Vaya čini jednostavnim testiranje kroz providna ili neprovidna pakovanja. Poboljšajte protokole identifikacije - od uzorkovanja malih količina do 100% ID testiranja, a ukoliko Vam regulativa u budućnosti bude zahtevala više testiranja, uz Vaya raman to će biti iztuzetno jednostavno. Sistem kombinuje konvencionalni Raman sa jedinstvenom SORS Raman tehnologijom za maksimalnu kompatibilnost uzoraka i pakovanja. Vaya je brz i jednostavan za implementaciju i korišćenje, zahtevajući minimalan trening za operatera.

Pristup virtuelnoj ispomoći

Na koji način Vas Agilent može podržati na daljinu
ISTRAŽITE
Pristup virtuelnoj ispomoci

"Altium International"

Dobro došli na veb stranicu "Altium International" - autorizovanog distributera lsca_208-gpc-secanalitičke opreme. Već više od dve decenije, u saradnji sa našim partnerima, trudimo se da nadjemo najadekvatnija instrumentalna rešenja za vaše analitičke potrebe. 

Naši partneri su:

Agilent 6546 Product Data Sheet 5994-0609EN
Ebook How To Choose the Right Atomic Spectroscopy Technique?
Ebook
Korisne informacije