DSP_Chromatography
 
Agilent_technologies

Intuvo 9000 GC System

Agilent Intuvo 9000 sistem menja način rada u gasnoj hromatografiji, otvarajući put ka većoj produktivnosti i boljim poslovnim rezultatima. Oslanjajući se na poznatu robustnost i performanse Agilent instrumenata, Intuvo uvodi ključna tehnološka rešenja koja isključuju postojeća operativna ograničenja, što dovodi do pojednostavljenja rada, smanjenja troškova i povećanja dugotrajnosti instrumenta.

Info
Slike sa seminara
Annual Workshops with DSP Chromatography 2018

"DSP Chromatography"

Dobro doÅ¡li na home page "DSP Chromatography" - autorizovanog distributera lsca_208-gpc-secanalitičke opreme. Već viÅ¡e od dve decenije, u saradnji sa naÅ¡im partnerima, trudimo se da nadjemo najadekvatnija instrumentalna reÅ¡enja za vaÅ¡e analitičke potrebe. 

Naši partneri su:

infinitylab-lc-supplies